Poruchy učení

8. březen 2017 | 10.42 |

V písničce zpěváka Xindla X se zpívá: "Jsem dyslektik a dysgrafik..." nevím, jestli význam těchto slov všichni chápeme

Co jsou poruchy učení? Specifické poruchy učení jsou definovány jako neočekávaný, nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou, ale i nadprůměrnou inteligencí. Charakteristické je významné zpoždění v jedné, nebo i více oblastech.

Specifické poruchy učení lze rozdělit do těchto skupin:
1. základní školní vědomosti
2. vytrvalost, sebekontrola, sociální způsobilost, koordinace pohybů

Poruchy učení bývají obvykle diagnostikovány od 8 let, když dítě začne chodit do školy. Často se plně neprojeví, pokud není vyžadována hlubší školní práce. Objevují se požadavky, aby děti s poruchou učení byly odhaleny již v předškolním věku, ale zatím se nenašel důkaz, že by dřívější záchyt vedl k lepšímu řešení.

Řecké pojmy pro formy specifických poruch učení:

  • dyslexie – specifická porucha čtení (neurologicky podmíněná porucha, která postihuje osvojování jazyka a jazykové procesy)
  • dysgrafie – specifická porucha psaní
  • dysortografie – specifická porucha gramatiky
  • dyskalkulie – specifická porucha aritmetiky

Je důležité rozpoznat jednotlivé poruchy učení? Určitě ANO! Pro rodiče i dítě je důležité, že porucha není jejich chyba, nebo chyba dítěte.

Je zcela normální, když dítě zápasí se čtením, psaním, nebo počítáním v průběhu prvních 2 let školní docházky. Pokud se ale trápí i po uplynutí této doby, může být postiženo specifickými poruchami učení. Většinou se jeví dítě jako chytřejší, než ukazují jeho výsledky ve škole. Písmo dítěte bývá i přes jeho snahu velmi nečitelné, nebo nezralé. Dalším varovným signálem je, píše-li dítě správně jen pokud píše extrémně pomalu.

Ukazatele specifických poruch učení

Poruchy učení bývají provázeny i problémy v jiných oblastech vývoje. Může se u dítěte projevit jako neohrabanost, špatná organizace, nesoustředěnost a nedostatek sebekontroly. Dítě se neumí soustředit na jeden úkol během zadané doby. Poruch soustředění někdy bývají vnímány jako neposednost, impulsivnost, neposlušnost a nevychovanost.

Poruchy učení se projevují poruchou pozornosti, kterou lze velmi dobře odstranit metodou EEG – Biofeedback, (přístroj, který slouží k tréninku mozku). Metoda je nebolestivá, pro děti zábavná, velice účinná a dosahuje trvalého efektu. Pokud se dítěti vylepší pozornost a soustředění, dosahuje výrazné zlepšení i ve čtení, psaní a porozumění textu.

Dítě s poruchami učení, si zaslouží naší pozornost. Podpořme jej v jeho úsilí a využívejme pochvalu jako motivaci ke zvládnutí dalších úkolů. Hlavní roli u dětí s poruchou učení hrají učitelé, kteří pracují s dítětem na základě hodnocení odborníka z pedagogicko-psychologické poradny

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře