Jak dlouho se prvňáček do školy těší?

9. březen 2017 | 08.20 |

Každý z nás má osobní zkušenost se svými dětmi, vnoučaty, nebo zprostředkovaně... ze svého okolí. Aby měli žáci kladnou motivaci k učení, vznikl program "Respektovat a být respektován."

Možné příčiny demotivace:

  • přílišná abstrakce učiva a nejasný smysl toho, co se vlastně žák učí
  • spolupráce mezi dětmi sklouzává více k soutěžení a porovnávání výsledků
  • nedostatek pohybu  (žáci nehnutě sedí 45 minut v lavici s příkazem dívat se pouze jedním směrem)
  • zúžená motivace k výuce na formu odměn a trestů
  • děti jsou srovnávány s výkony spolužáků, což je ponižující
  • škola je k učení, (nesnižuji vážnost a důležitost práce) ale není tu prostor ke hraní a na debaty

Co zvyšuje motivaci k učení?

  • předevšímOSOBNOST učitele, kterou žáci uznávají
  • známka a jiné hodnocení by mělo být soukromou (důvěrnou) informací mezi učitelem a žákem
  • pozornost žáků  při výuce udrží střídáním způsobů práce

Pokud máme o děti opravdu zájem, přijímejme je takové, jaké jsou... učme se oceňovat jejich dobré stránky, zrušme zvoněnína prvním stupni a naučme je pracovat projektově. Uvědomme si, že smyslem školy není jen předat učivo, ale vychovat OSOBNOSTI.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře