Zámek v Chlumci nad Cidlinou

25. březen 2017 | 12.31 |

Zámek Karlova Koruna

Rodina Kinských

Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se výrazně zapsal nejen do dějin města Chlumce nad Cidlinou, ale i do dějin celého českého národa. Kořeny rodu sahají hluboko do minulosti, až do 13. století - do časů vlády krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem jejich předků byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno - Vchynští. To se během staletí přeměnilo na dnešní podobu Kinští. Generace příslušníků rodu se díky svým zásluhám, zdatnosti v hospodaření a službám Českému království postupně domohly vzestupu. Z vladyků se stali rytíři a z nich hrabata a dokonce knížata. Jejich znakem jsou tři kančí kly v rudém poli (v některých pramenech jsou uváděny též vlčí zuby).
 

Prohlídka zámku

Interiérová expozice seznamuje návštěvníky s dějinami rodu Kinských v portrétech a chovem koní Kinských - chlumeckých plaváků. Nově byl otevřen salónek loveckých trofejí. Zámecký park je otevřen celoročně.

Návštěvní doba:

duben: sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00
květen, červen:sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00
červenec, srpen: denně kromě pondělí 9:00-12:00, 13:00-17:00
září:sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00
říjen: sobota, neděle, svátky: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1721-1723 hrabě František Ferdinand Kinský-nejvyšší kancléř a lovčí Království českého. Plány zámku vypracoval Jan Blažej  Santini-Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F.M.Kaňka. Rozlehlýzámecký park ve stylu anglické zahrady.

Zámek zahajuje sezónu již 1. dubna

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře