Vztahy mezi sourozenci

26. březen 2017 | 08.37 |

Přípravy na příchod nového miminka

Když má do rodiny přibýt druhé dítě, nastává pro všechny její členy nová, specifickým způsobem zátěžová situace. Nejsilněji ji zajisté prožívá prvorozené dítě, zvláště pokud je věkový rozdíl mezi ním a jeho přicházejícím sourozencem větší než jeden a menší než sedm let. Je proto mimořádně důležité starší dítě na příchod sourozence připravit.

Začít můžeme tím, že již z těhotenství uděláme společnou věc. Dítě se snadno nechá vtáhnout do radosti z očekávání nového přírůstku do rodiny. Hladí mámino rostoucí bříško, prohlíží si knihy s obrázky plodu v lůně, naslouchá srdečním ozvám při preventivní prohlídce. Pokud to jeho zralost dovolí, učiňme z něj i kvalifikovaného rádce: Kam postavíme přebalovací pult a kam postýlku? Které hračky jsou už pro velkého sourozence příliš "dětinské", takže je raději přerovnáme do zvláštní krabice pro malého? Především ale dávejme staršímu dítěti najevo, že je stále milujeme a že nám na něm záleží.

Soužití s bratrem či sestrou     

Sourozenci jeden od druhého nesmírně získávají, a to i tehdy, když na sebe projevy vzájemné lásky nechají čekat (sourozenecký vztah mívá svůj vývoj a někdy k sobě děti nejprve musí nalézt cestu).

Mít sourozence nicméně za všech okolností znamená dostávat po celé dětství velmi efektivní trénink v různých způsobech sociálního chování. Děti se musí jedno druhému přizpůsobovat. Snaží se vzájemně tolerovat, chápat a dělit. V neposlední řadě se také učí prohrávat, přičemž někdy bojují proti sobě navzájem, jindy spolu proti společným nepřátelům. V obou případech tak vstřebávají fenomén žárlivosti a rivality.

Život mezi sourozenci zkrátka předpokládá neustálé úsilí o vybalancování vzájemných vztahů a rozvíjení strategie, jak přijatelně obhájit svůj životní prostor.

Důležitost sourozenecké pozice

Psychologové o ní nepochybují a život jim dává (samozřejmě s výjimkami) za pravdu. Mezi prvorozenými najdeme nejvíce spolehlivých perfekcionistů a ctižádostivých studijních typů. Zároveň právě oni nejčastěji trpí úzkostí a depresí. Zajisté to souvisí s tím, že jsou prvotinou rodičovských ambic, právě jim se od mámy a táty dostává nejvíce soustředěné kontroly.

Druhorozeným se někdy přezdívá "sendvičové děti". Rodičovské pozornosti tak trochu unikají. O to víc oplývají sociálními dovednostmi a uměním samostatně řešit svoje problémy a konflikty. Říká se, že nejsnáze nalézají své místo v životě.

Nejmladší děti, obvykle mazlíkové rodičů, se rádi předvádějí. Mívají sklon k intrikám i mistrnému svalování viny druhé. Přesto by bylo nespravedlivé domnívat se, že z nich vyrůstají méně kvalitní osobnosti. Rodiče na ně sice mívají slabost, ale výchova působením starších sourozenců nebo prostředí mimo rodinu bývá o to náročnější.

Základní faktory ovlivňující vztahy mezi sourozenci

A co vlastně ovlivňuje vztahy mezi sourozenci? K těm základním faktorům patří:

  • Pořadí (kdo se narodil první, druhý atd.)
  • Pohlaví
  • Povaha dětí
  • Přístup/výchova rodičů
  • Vztahy v rodině

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře