Děti a kapesné

3. duben 2017 | 07.56 |

Dávat, nebo nedávat kapesné?

Jistě si vzpomínáte na své staré spořící prasátko. Je to generacemi prověřená technika výuky spoření. Dopřejte svému dítěti také jednu kasičku, kam si může své penízky ukládat.

Vztah k penězům se vytváří již od útlého věku. Jak ale předat vlastním dětem dobrý model? Od kdy dávat kapesné? A měli bychom dětem dávat peníze za domácí práce?

 I šestileté děti měly vědět, že za penězi stojí práce a že ani voda z kohoutku neteče zadarmo. S nástupem do školy se pak začnou více konfrontovat se svými spolužáky, někteří z nich již dostávají kapesné, jiní ne.

Máte-li doma potomka, který umí napočítat do pěti, asi už jste také řešili otázku kapesného. Dávat, nedávat, od kolika let a v jaké výši? Kromě odpovědí na tyto základní otázky je dobré ujasnit si před první "výplatou" ještě několik dalších věcí – například v jakém intervalu budete kapesné vyplácet, k čemu bude dítěti sloužit a zda má být něčím podmíněno, například dobrými výsledky ve škole, nebo vypláceno za každých okolností.

Samotná výše kapesného je tedy velice individuální záležitost, která je otázkou především finančních možností konkrétní rodiny. Obvykle platí zásada, že se s věkem kapesné zvyšuje, ale předpokládá se i tedy i rostoucí odpovědnost dítěte k hodnotě peněz. Důležitou otázkou je etika. Kapesné, které dítěti dáme je jeho "majetkem" a rozhodovat o něm je pak na dítěti samotném – a ne už na rodičích

Dávat dítěti peníze za dobré známky?

Může to být dobrá motivace v případě, že máte jedno dítě. U dvou a více dětí snadno dochází k soutěživosti, ale i k demotivaci v případě, že některé z nich není v učení tak dobré. Ač se bude snažit sebevíc, na kapesné by nedosáhlo. Tudy cesta nevede. Odměňována by měla být píle, nikoliv výsledné známky.

Pravidla si stanovte společně s dětmi

Otázky vztahující se ke kapesnému prodiskutujte s dítětem. Ptejte se a společně s ním proberte vaše a jeho představy.

  • Co si dítě bude z kapesného kupovat
  • Kolik a v jakých intervalech bude dostávat peněz
  • Záležitosti ovlivňující průběh kapesného
  • Jak si stanovit priority
  • Kolik peněz ušetřit
  • S jakými výdaji nesouhlasíte a proč
  • Jakou částku musí odkládat, aby si mohlo koupit drahou věc apod.

Správný přístup ke kapesnému naučí vaše dítě hospodařit s penězi. Čím dříve, tím lépe.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře