Odklad začátku školní docházky

10. duben 2017 | 13.53 |

Jak na odklad – to nejdůležitější:

  • K zápisu se musíte dostavit, jestliže vašemu dítěti je 6 let (nebo mu do zahájení školní docházky bude).
  • O odklad můžete požádat, ale potřebujete dva odborné posudky: od školského poradenského zařízení a klinického psychologa nebo odborného lékaře.O odklad lze požádat i během prvního pololetí po nástupu dítěte do školy
  • Odklad je potřeba pečlivě zvážit, protože v tomto případě se zvolená cesta odráží v daleké budoucnosti dítěte.

S návrhem na odklad můžete přijít i vy, ovšem i tak potřebujete vyjádření odborníků a jste to také vy, kdo dává konečné rozhodnutí. Pokud bude viditelná dílčí nezralost při zápisu, doporučí vám odklad docházky přímo škola. Má-li ve svém repertoáru přípravné kurzy pro předškoláky, jistě bude vhodné je s dítětem navštěvovat. Předškolák si tak navykne na určitý režim při práci ve škole, získá sebedůvěru, prodlouží o něco potřebnou pozornost, získá pracovní a sebeobslužné návyky a vyrovná své vývojové nezralosti

Odklad ale může znamenat v klíčovém roce brzdu dítěte, pokud mu nic vážného nebrání, aby se vzdělával. Děti v této době nasávají nové vědomosti jako houby, a jak výzkumy ukazují, tento rok nejspíše silně ovlivňuje jejich budoucí kariéru – tedy například to, zda se dostanou, nebo nedostanou na vysokou školu.

V případě, že chcete pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, je třeba si uvědomit, že postup v případě žádosti o odklad začátku povinné školní docházky doznal významné změny související se změnou legislativy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-lio to písemně zákonný zástupcedítěte v době zápisudítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházkyo jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V čem je změna?

1. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky je třeba podat v době zápisu.

2. Doporučující posouzení (viz výše) je třeba doložit současně s žádostí o odklad, tedy v době zápisu, nejpozději do 30. dubna.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Odklad začátku školní docházky lenča 10. 04. 2017 - 18:15
RE: Odklad začátku školní docházky tipynakazdyden 10. 04. 2017 - 18:36