Očkování - podmínka přijetí dítěte do MŠ

14. duben 2017 | 08.57 |

Povinnost očkování jako zákonná podmínka pro přijetí do mateřské školy

Pro každé dítě a jeho rodiče je vstup do mateřské nebo základní školy důležitým krokem v jejich životech.  Někteří rodiče dlouze a pečlivě vybírají vhodnou školu pro své dítě, např. s alternativním zaměřením, jiní rodiče preferují hlavně školu v dosahu svého bydliště či zaměstnání. Důležitou podmínkou pro přijetí dítěte je především jeho povinné očkování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 23. 4. 2014 k dané problematice stanovisko č. j. MSMT-12256/2014-2, které je tak závazné nejen pro školy, ale i pro správní orgány ve všech stupních. V něm se ztotožňuje se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a s několika platnými rozsudky z judikatury Nejvyššího správního a Ústavního soudu ČR. Všechny instituce dospěly při svém rozhodování k jednoznačnému závěru, že správní orgány musí trvat na úplném proočkování dětí dle řádného očkovacího kalendáře v souladu se zněním vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci přijímacího řízení do mateřské školy tak nelze neočkované dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout. V odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí je třeba citovat výše uvedené legislativní podklady, řádně okomentovat všechny materiály a přílohy, které zákonný zástupce dítěte doložil, a také jej vyzvat k možnosti nahlížení do spisu. Zákonní zástupci dítěte mají poté právo podat ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí ředitele školy odvolání, o kterém rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje. Během posledních pěti let tak v souladu s platnou legislativou Krajský úřad odvolání z důvodu neúplného očkování či jeho úplné absence zamítal.


Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře