Generace Y

18. duben 2017 | 10.24 |

Proč právě Generace Y?

Generace Y označuje všechny narozené v letech 1977 až 1994. Jedná se o první generaci, která již od útlého věku používá ICT technologie a jejich používání je pro ni samozřejmostí.

Generace Y bude tvořit v roce 2020 polovinu produktivních lidí v České republice. Již nyní ale například v technologických oborech nebo IT díky nim klesá průměrný věk manažerů. Zatímco dříve byla karierní hierarchie závislá na věku, generace Y tato zažitá pravidla mění a její zástupci se již dostávají do vedení firem, případně je sami zakládají. 

Jisté ale je, že vliv generace Y rostea během několika let bude mezi pracujícími tvořit většinu. Na rozdíl od častých představ předchozí generace nejsou dnešní mladí lidé líní nebo nezodpovědní. Mají ale jiné priority a očekávání. Především jsou netrpěliví. "Tato generace je často charakterizována jako generace možností. Mladí lidé si tyto možnosti uvědomují a často to vede k tomu, že chtějí všechno a co nejrychleji. Chtějí studovat, ale také cestovat, chtějí být úspěšní v práci, ale mít čas i na sebe.Jisté ale je, že vliv generace Y rostea během několika let bude mezi pracujícími tvořit většinu. Na rozdíl od častých představ předchozí generace nejsou dnešní mladí lidé líní nebo nezodpovědní. Mají ale jiné priority a očekávání. Především jsou netrpěliví. "Tato generace je často charakterizována jako generace možností. Mladí lidé si tyto možnosti uvědomují a často to vede k tomu, že chtějí všechno a co nejrychleji. Chtějí studovat, ale také cestovat, chtějí být úspěšní v práci, ale mít čas i na sebe.

Budoucnost Generace YMá všechny předpoklady pro to, aby v současné společnosti prosadila lepší svět ne anarchií, ale tím, že donutí ke změně nefungující instituce. Mladší vrstevníci Generace Y přecházejí do nové generace, kterou ovlivňují některé negativní společenské změny a všudypřítomné nejistoty. Bude to generace, jejímž hlavním životním cílem bude hledání rovnováhy ve všech oblastech života. Stejně jako Generace Y vyrůstají v prostředí plném technologií, ale pravděpodobně je budou umět lépe (tzn. rozumněji, vyváženěji) využívat. Zásadní pro ně bude otázka trvalé ekologické i ekonomické udržitelnosti a budování zdravé společnosti.

Mladí preferují práci pro silnou značku a požadují flexibilitu

V době, kdy zaměstnavatelé obtížně shánějí nové pracovníky takřka ve všech profesích, vstupuje na trh práce mladá generace s odlišnými představami o své pracovní kariéře než její rodiče a prarodiče.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře