Minimalizace šikany

20. únor 2017 | 07.15 |

Minimalizace šikany na školách

Minimalizace šikany je komplexní program, který školám pomáhá výrazně snížit četnost i závažnost projevu šikanování mezi dětmi...

Je tento program pedagogy skutečně využíván? Na základě mezinárodního dotazníkového šetření TIMSS 2015 vyplynulo, že šikanu na školách zažily dvě pětiny čtvrtˇáků. Až čtyřicet procent českých žáků čtvrtých tříd se setkává se šikanou alespoň jednou měsíčně. Třetina dokonce každý týden a má také horší výsledky.

Mezinárodní šetření ukázalo, že čím častěji se žák přiznal, že byl obětí šikany, tím horší měl výsledky v přírodovědných a matematických disciplínách, na něž se výzkum zaměřoval. Podle psychologů výsledky ve vzdělání a se šikanováním spolu souvisejí. Když je žák šikanován, klesá obecně pozornost a motivace směrem k výuce, plnění úkolů, protože zažívá strach, necítí se dobře ve skupině, cítí se vyčleněn.Výsledky při zkoušení a při psaní testů asi pro něj nejsou to nejdůležitější.

     Většina škol se šikaně věnuje intenzívně a kvalitně, jiné školy prevenci podceňují a s tímto problémem se setkávají. Psychologové se na některých školách setkávají se zlehčováním problému šikany ze strany vedení školy. Z dotazovaných ředitelů si nestěžoval téměř nikdo. Podle nich ve dvou třetinách škol problémy téměř neexistují a v necelé třetině jsou pokládány za malý problém.

Jak poznáme, že je dítě šikanováno ?

Vnímavý rodič si všimne změny v chování dítěte, které se setkává se šikanou:

Za dítětem nechodí žádní kamarádi, nikdo jej nikam nezve, s nikým si netelefonuje

Nechutˇjít ráno do školy i když dříve mělo školu rádo, odchod do školy odkládá

Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na výuku

Dítě chodí ze školy hladové ( agresoři mu snědí svačinu), ztrácí chutˇk jídlu

Nechodí nejkratší cestou do školy, cestu střídá, prosí o odvoz autem

Usíná s pláčem, spí neklidně, křičí ze spaní

Žádá o peníze a udává nevěrohodné důvody (že peníze ztratilo)

Dítě si stěžuje na bolesti břicha, případně simuluje

Jestliže pozorujete některé z uvedených příznaků, naslouchejte svému dítěti a nepodnikejte nic bez jeho vědomí.

Můžete se obrátit na poradnu Minimalizace šikany, nebo na rodičovskou linku 840111234, která je součástí Linky bezpečí.

                                                               B.V.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře