Frankfurt nad Mohanem

14. květen 2017 | 12.33 |

Největší město Hesenska – Franfurkt nad Mohanem

Frankfurt nad Mohanem je 5. největší německé město. Nachází se ve středním Německu, přibližně na stejné rovnoběžce jako Praha. Je největším městem spolkové země Hesensko a jak z názvu vyplývá, leží na řece Mohanu (německy Main).

Multikulturní velkoměsto, které mnozí Němci přezdívají po vzoru amerického New Yorku "Big Ebble", je mimo jiné i finančním centrem Evropské unie. Své zázemí zde našlo na 315 bankovních institutů a 175 zahraničních bank. Od roku 1998 zde sídlí i Evropská centrální banka, která společně s Německou národní bankou, Deutsche Bank nebo například Commerzbank tvoří typický obraz města – mrakodrapovou siluetu známou jako Skyline.

Frankfurt je také důležitým dopravním uzlem. Místní letiště je 3. největším letištěm v Evropě, co do počtu přepravených osob a 9. největším v celosvětovém měřítku. Město je křižovatkou při cestě z jihu na sever, nebo ze západu na východ. Místní dálnice spojují například Hamburk, Basilej, Düsseldorf nebo Mnichov. Frankfurt je také důležitým veletržním městem a je mimo jiné považován za internetový uzel.

Na čtyřicet muzeí, sto galerií a více než třicet divadel tvoří městskou uměleckou scénu, kterou ročně navštíví několik milionů návštěvníků. Wolfgang Goethe, Mayer Rothschield, Henri Nestlé, Otto Hahn, Erich Fromm nebo například Anne Franková a mnoho dalších osobností, které se proslavili v nejrůznějších oborech, byly rodáky tohoto města.

Něco z historie

Frankfurt nad Mohanem byl poprvé zmíněn 22. února 794 v listině Karla Velikého pro Řezenský klášter Sv. Emmerama. V této listině bylo latinsky uvedeno: "... Actum super fluvium Moine in loco nuncupante Franconofurd" - "vystavené na řece Mohan na místě, zvané Frankfurt." Nepřetržité osídlení této pahorkatiny je však dokázáno od mladší doby kamenné. Na tomto místě vznikl po římském vojenském táboře v Merovejovských časech franský královský dvůr. V roce 843 bylo ve Frankfurtu dočasně nejdůležitější královské Falcko východofranské říše a sídlo říšského sněmu. V roce 1220 se stal Frankfurt svobodným říšským městem. Zlatá bula stanovila Frankfurt od roku 1356 stálým volebním městem římského krále poté, co se zde uskutečnilo od roku 1147 nejvíce voleb králů. Od 1562 byly ve Frankfurtu korunováni i císaři. Posledním byl v roce 1792 František II. Po pádu Svaté římské říše vstoupil Frankfurt pod vládu knížecího arcibiskupa von Dalbergia, který jej spolu se svými knížectvími

cz/mmecz/index.php/%C5%98ezno">Řeznem a Aschaffenburgu sjednotil jako samostatný stát do Rýnského svazu. Roce 1810 odstoupil Dalbergia Regensburg Bavorsku a byl odškodněn územím Hanau a Fulda. Spolu s městem Frankfurt a Aschaffenburgským územím vytvořil tento a celek krátce trvající (1810 - 1813) velkovévodství Frankfurt. Se zhroucením napoleonských systému se Frankfurt dostal 14. prosince 1813 pod dočasnou správu vítězných spojenců pod prefektem Carlem von Günderrodom. Na Vídeňském kongresu plánovalo Bavorské království anektování Frankfurtu, ale výsledkem kongresu bylo obnovení statusu Frankfurtu jako svobodného města v rámci Německého spolku. Tímto byl vedle Hamburku, Brém a Lübecku jedním ze čtyř svobodných měst, které si udržely svoji tradiční městskou svobodu až do moderních dob. Byl tu zřízen Spolkový sněm Německého svazu. Roku 1848 došlo v německých státech k revoluci. Svolané Národní shromáždění zasedalo ve frankfurtském kostele svatého Pavla. V Rakousko-pruské válce zůstal Frankfurt věrný Německému svazu. Veřejné mínění však bylo více na straně Rakouska a jeho císaře, ačkoli se také z Frankfurtu ozývaly hlasy, které z ekonomických a zahraničněpolitických důvodů hájili dobrovolné připojení k Prusku. 18. července bylo město obsazeno pruskou armádou a bylo zatíženo velkou kontribucí. Město bylo 2. října anektováno Pruskem, následně čeho definitivně ztratilo svůj statut městského státu; bylo přiřazeno k vládnímu obvodu Wiesbaden provincie Hessen-Nassau. Jako symbol usmíření byla frankfurtským mírem v roce 1871 ve Frankfurtu oficiálně ukončena prusko-francouzská válka.

Frankfurt nad Mohanem se tak trochu vymyká evropskému duchu.  Až když sem přijedete, pochopíte, proč tomu tak je....My jsme prožili ve Frankfurtu fantastický Silvestr s nezapomenutelným ohňostrojem nad řekou Mohanem.

Frankfurt nad Mohanem Frankfurt nad Mohanem Frankfurt nad Mohanem

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře