Univerzita Pardubice -vědecko technický jarmark

7. červen 2017 | 07.24 |

Přijďte objevovat záhady každodenního světa. Vydejte se po stopách vědy, techniky a nejrůznějších vědeckých pokusů a principů nebo vstupte do světa virtuální reality. To všechno bude možné ve ČTVRTEK 8. ČERVNA na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Od 9 do 17 hodin se do středu města nastěhuje Univerzita Pardubice se svým VĚDECKO-TECHNICKÝM JARMARKEM.

Na Pernštýnském náměstí vyroste stanové městečko s demonstračními stanovišti. Zde budou své ukázky vědeckého bádání a techniky návštěvníkům zábavnou formou přibližovat týmy akademiků a vysokoškoláků z fakult univerzity. Na všechny návštěvníky čeká speciální celodenní populárně-naučný program plný zajímavostí, poučení a zábavy.Virtuální realita, laserová prolézačka, chemické pokusy a experimenty, biologie člověka, hry pro nevidomé a využití Braillova písma, hrátky s roboty a matematické zajímavosti, výroba ručního papíru a tisk technikou dřevořezu, praktické rady a ukázky zdravotníků. A mnoho dalšího! 

K univerzitě se připojuje i pět pardubických středních škol se svými ukázkami elektrotechniky, chemie, zdravotnictví, fyziky a potravinářství. Na náměstí nebudou samozřejmě chybět zástupci hvězdárny barona Artura Krause s dalekohledem ani interaktivní soutěže a kreativní výtvarná dílna. Nabídka je rozšířena opět o netradiční exkurze do Cvičného mlýna, o komentované procházky po historickém středu města, o možnost navštívit expozice a výstavy Východočeského muzea na zámku, o animační programy ve Východočeské galerii a o programy v Ekoncentru paleta. 

Vědecko-technický jarmark pořádá Univerzita Pardubice v rámci městských slavností Zrcadlo umění, pořádaných Kulturním centrem Pardubice a ZUŠ Pardubice – Polabiny ve dnech 8. až 10. června. Jarmark je finančně podpořen Univerzitou Pardubice, statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, společnostmi Kiekert, RETIA, Sanaplasma a dalšími partnery, kteří se zapojují do akce.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře