Novela zákoníku práce od 1. července 2017

8. červen 2017 | 19.54 |

Novela zákoníku práce platná už od 1. července 2017

Nejpodstatnější změny:

  1. Garance návratu na původní práci a pracoviště po rodičovské dovolené.

  2. Aktuálně platí, že zaměstnavatel může zaměstnance jednostranně převést na jinou práci. Novela tuto možnost zruší. Převedení na jinou práci bude moci být učiněno jen se souhlasem zaměstnance. Zákon zde s výjimkou pamatuje na mimořádné situace, kdy by toto převedení mohlo být v obecném zájmu – například při hrozící nehodě.

  3. Hromadné propouštění – nejdříve je třeba zpracovat tzv. sociální plán pomoci, kterým by měla firma propouštěným pracovníkům ulehčit jejich odchod. Podobnou povinnost mají zaměstnavatelé například v Německu a Rakousku.

  4. Konto pracovní doby – může zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, kde nepůsobí odbory. Při uplatnění konta pracovní doby je míněno, že firma bude přidělovat práci v rozsahu dle potřeb a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit. Nově se bude řešit uplatnění pevné mzdy a případy, kdy bude možné ji krátit.

  5. Eliminace rizika vzniku stresu, obtěžování a násilí na pracovišti – abstraktní ustanovení. Odpůrci návrh kritizují s argumentem, že bude obtížné prokazovat, zda firma se proti své povinnosti skutečně provinila, a zda k újmě došlo kvůli výkonu práce. Rozhodující slovo by měl mít lékařský posudek.

  6. Regulace tzv. homeworkingu a teleworkingu, tedy práce mimo oficiální pracoviště. Zaměstnanec, který dlouhodobě pracuje z domova, by mohl mít díky novele nárok na paušální proplácení nákladů – například za energie či techniku. Při práci home office bude možno rozvrhnout si pracovní dobu výměnou za to, že nebudou propláceny přesčasy a nebude reálné uplatnit některé osobní překážky v práci.

  7. Práce na dohodu – při práci na dohodu o pracovní činnosti vznikne ze zákona právo na dovolenou – nyní je to na domluvě se zaměstnavatelem.

Firmy budou muset dodržovat a evidovat přestávky v práci, bezpečnostní přestávky, dobu výkonu a odpočinku, maximální délku směny. Na dohody se také nově bude vztahovat institut zaručené mzdy. Nyní je proplácena jen hodinová minimální mzda.

Nový pojem: vrcholový řídící zaměstnanec – do této kategorie bude náležet top management, jenž režim pracovní doby bude určován samotnými pracovníky, ale bez nároku na příplatky v rámci práce o svátcích, atd.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře