Jak vybrat tábor pro děti?

10. červen 2017 | 11.01 |

Sedmero výběru dětského tábora

1) Důvěryhodnost

Vybírejte ověřený tábor. Můžete dát na osobní doporučení vašich známých nebo rodičů spolužáků vašich dětí. Tábory, které pořádají vedoucí z kroužků nebo sportovních oddílů a které již vaše děti znají. Tak budete vy i vaše děti klidnější.

2) Bezpečnost

Tábor by měl být nahlášen na hygienickou stanici, obecní úřad a zdravotnické zařízení. Na táboře má být přítomen celou dobu zdravotník s příslušným školením a oprávněním vykonávat funkci zdravotníka na dětském táboře.  Pokud vaše dítě užívá pravidelně nějaké léky nebo má alergie, nezapomeňte na ně upozornit právě zdravotníka.

3) Kvalifikace

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky (kromě zdravotníka) absolvovat jakékoliv školení. Proto vybírejte důvěryhodné tábory.

4) Stravování

Na pobytovém táboře by mělo být zajištěno stravování 5x denně a neomezený pitný režim. Hygienickým předpisům musí odpovídat vybavení kuchyně i uskladnění potravin. Při příměstských táborech jsou většinou zajištěny obědy a pitný režim, svačiny si děti nosí samy.

5) Informovanost

Vždy byste měli mít o táboře dostatek informací dlouho před konáním tábora, včetně poštovní adresy, telefonního spojení na vedoucí, zdravotníka, seznamu doporučeného vybavení a informací o odjezdu a příjezdu, i o programu tábora. Vedoucí by měl na vaše věcné dotazy odpovědět tak, abyste před zahájením tábora měli všechny potřebné informace.

6) Program

Program nehraje roli ani tak pro vás jako pro vaše děti, proto je vždy dobré zaměření tábora konzultovat s nimi. Necítí-li se dítě na celotýdenní cyklistický tábor, vyberte společně raději jiný, který bude vašemu dítěti vyhovovat lépe.

7) Cena

I cena hraje roli ve výběru tábora pro vaše dítě, zvláště pro rodiče, kteří musí letní program zajistit pro více dětí. Cena by však neměla být tím hlavním kritériem při výběru. Srovnejte ceny táborů v podobné lokalitě a dejte pozor na podezřele levné tábory, děti by tam nemusely mít zajištěné odpovídající stravování, ubytování a program.

Na co nezapomenout

I když tábor je pojištěný, nezapomeňte také zkontrolovat pojištění dětí, upozornit vedoucí na specifika vašeho dítěte či dětí, např. na potravinové či jiné alergie a strachy (třeba strach z výšek).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře