Období dětského vzoru

20. únor 2017 | 07.32 |

Období dětského vzdoru

Období dětského vzdoru u dítěte bývá často obdobím i sebepoznávání rodičů. Je známo, že nás děti napodobují, řídí se více našimi činy než slovy, reagují na naše emoce a aktivity.

   Období vzdoru ( první negastivické stádium – první puberta) je zcela normální, dokonce žádoucí ve vývoji dítěte. Nastává mezi1 1,5 – 5.rokem dítěte a ve starším batolecím věku 3-5let vrcholí. V tomto období dochází ke vzniku vlastního JÁ dítěte. Začíná rozlišovat své potřeby od svých tužeb. Začíná používat já chci, já nechci, já sám a hledá si rovnováhu mezi vyjadřováním sebe sama, svobodnou vůlí a sebeovládáním.

      Děti během dne i v noci vyžadují více kontaktu – mazlení, tulení, projevy lásky a často spí s rodiči. V období vzdoru se u dítěte několikrát za den dostavují záchvaty pláče, či fňukání, trucování a vzdor. Nejedná se však o nepřátelství k rodičům, nebo o důsledek špatného charakteru či chybné výchovy.

    Vzdorovité projevy dítěte jsou projevem nezralé nervové soustavy, nevyvinuté schopnosti jak snášet stres a napětí.

Jak situaci řešit a co dělat při záchvatech vzteku?

Záchvaty dítěte se nesmí trestat ani křikem, fyzicky, pohlavky – to vše situaci jen zhorší.

Měli bychom si všímat, za jakých okolností k vzdoru dochází. Pokud jej vytrhneme ze hry, nebo jiné činnosti kterou vykonává, může reagovat vzdorovitě. Měli bychom dítěti předem oznámit, že někam půjdeme a dát mu možnost hru smysluplně ukončit.

Záchvaty vzdoru obvykle nelze zastavit, ale pokud se nám to podaří, měli bychom s dítětem zůstat, být mu oporou a ukázat mu svou přítomností, že jej bereme vážně!

Rodiče musí období dětského vzdoru přečkat trpělivostí, důsledností a především s klidem!

Vážení čtenáři Hradubických Novinek, pokud máte dobrou radu, jak jste zvládli toto období Vašeho dítěte, rozdělte se o své zkušenosti s ostatními čtenáři.

                              B.V.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře