Zaměstnání při studiu

14. červen 2017 | 09.17 |

Zaměstnání při studiu? Pozor jakou máte smlouvu

 Pokud se během studia rozhodne student pracovat, nejjednodušší formou je pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. V případě, že dostane možnost práce na pracovní smlouvu a to třeba i na kratší pracovní úvazek, vztahují se na něj všechna práva (např. dovolená, nemocenská) i povinnosti. Ovšem výhodnější pro zaměstnavatele je poskytnout studentovi jednu z dohod o brigádě konaných mimo pracovní poměr. Ty se však poněkud liší od pracovní smlouvy. Na kratší pracovní poměr je nabízena smlouva buď:

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

Nejzásadnější rozdíl mezi dohodami je v rozsahu práce, který lze na základě dané dohody provádět, a také v tom, zda je třeba platit sociální a zdravotní pojištění.
V článku si přiblížíme, jak se obě dohody liší a kolik si v případě takové brigády můžeme vydělat.


Dohoda o provedení práce – DPP

Dohodu o provedení práce můžeme během roku uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Tato dohoda je nejvyužívanější způsob uzavření práce u brigád. Dohodu lze sjednat i s fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nepřesahuje tři sta hodin za rok. Za práci na DPP musíme dostat alespoň minimální mzdu – která aktuálně činí 58,70 korun (hrubého) na hodinu. Výše hodinového výdělku není omezena. Dohoda se uzavírá vždy písemně. Neexistuje zkušební lhůta a může být ukončena ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance kdykoli a to bez udaní důvodu. Zaměstnavatelé využívají tuto dohodu nejčastěji z důvodu neodvádění sociálního a zdravotního pojištění.

Příklad: Jste student a máte podepsanou smlouvu na DPP. Váš měsíční výdělek nepřesahuje 10 000 korun a ročně neodpracujete více než tři sta hodin. Při výdělku 10 000 Kč měsíčně nebude strženo zdravotní ani sociální pojištění a čistý výdělek tak bude rovných 10 000 Kč. V případě, že jste studentem a máte podepsanou smlouvu na DPP a váš měsíční výdělek přesáhne 10 000 Kč, pak se již stává zdanitelným. Při výdělku 10 001 Kč zaplatíte na daních 2 405 Kč, čistý příjem tak bude činit 8 901 Kč.


Dohoda o pracovní činnosti – DPČ

Tato dohoda se více podobá klasické pracovní smlouvě a zaměstnavatel ji uzavírá, je-li předpoklad déle trvající činnosti. Při uzavírání dohody o pracovní činnosti nevzniká nárok na dovolenou, na náhradu mzdy při překážkách v práci, na náhradu cestovních výdajů apod. Dohoda musí být uzavřena písemně, musí obsahovat dobu, na kterou se uzavírá, tj. může být uzavřena jak na dobu určitou, tak i neurčitou. Není-li v dohodě stanoveno jinak, lze dohodu jednostranně ukončit bez udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou. U této dohody se platbě sociálního ani zdravotního pojištění nevyhneme.

Příklad: Při výdělku do 2 500 Kč se mzda nedaní, nad 2 500 Kč už ano. Pokud je výdělek např. 2 501 Kč, čistý převod na účet bude činit 2 226 Kč.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře