Gdyně

19. červen 2017 | 15.34 |

 Gdyně je asi nejméně malebnou částí Trojměstí, metropolitní oblasti, která sdružuje i sousední Gdaňsk a Sopoty. Pro turisty je zde asi nejvýznamnějším bodem přístav, odkud odplouvají lodě na Hel a do dalších míst.

GDYNĚ GDYNĚ GDYNĚ

Po dlouhá staletí byla Gdyně malou rybářskou vesničkou na břehu Baltského moře. Na začátku 20. století se stala přímořským letoviskem, které se těšilo značné oblibě. Po 1. světové válce bylo rozhodnuto postavit v Gdyni polský přístav, protože se nacházela na strategickém místě mezi poloautonomním Gdaňskem a německým Pomořanskem. Gdyně tak byla jediným místem, kde mělo Polsko přístup k moři. V roce 1926 byla Gdyně povýšena na město a vyrostlo zde mnoho nových budov. Město tak dostalo modernistický a kosmopolitní ráz.

Dnes je Gdyně častou zastávkou luxusních lodí na plavbách po Evropě. Vyrostlo zde mnoho turistických atrakcí a v roce 2013 bylo město vyhlášeno Nejlepším místem k životu v Polsku.

Největší atrakce Gdyně jsou soustředěny na Jižním molu (Molo Poludniowe) – zde je mimo jiné Oceánografické muzeum s mořským akváriem, zakotveny jsou zde dvě muzejní lodě – Dar Pomorza a Blyskawica, nachází se zde řada různých pomníků a památníků.

Ze staré zástavby Gdyně je nejvýraznější kostel Panny Marie (kolegiata). Před kostelem sochy Panny Marie a Papaeže Jana Pavla II, v předsíni kostela socha sv. Vojtěcha.

Přístav se rozkládá v zátoce na severním okraji města. Jde především o obchodní přístav, je domovským přístavem většiny lodí polské obchodní a rybářské flotily. Budova osobního přístavu se nachází na nejsevernějším z "mol" vybíhajícím od města do moře, v jihozápadní části přístavní zátoky.

Školní plachetnice v Gdyni (Pomořansko)

Školní plachetnice "DAR POMORZA”, která je v současné době zakotvena v gdyňském přístavu a slouží jako muzeum.  Plachetnice byla postavená v Hamburgu v letech 1909-1910 a sloužila pro výuku námořníků německého obchodního loďstva. Její tehdejší název byl "Prinzess Eitel Friedrich”. Po I. světové válce připadla jako válečná kořist Francii, ta ji ale nevyužívala.
   V roce 1929 byla uspořádána v Pomořansku finanční sbírka a loď byla odkoupena pro potřeby zdejší námořní školy. Během II. světové války byla loď zakotvena ve Stockholmu a po válce se vrátila zpět do Polska. Až do roku 1981 sloužila k výuce, v roce 1982 byla vyřazena z činné služby a dána mořskému muzeu v Gdaňsku. Od roku 1983 je zakotvena v Gdyni a slouží jako muzeum.

GDYNĚ GDYNĚ GDYNĚ GDYNĚ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře