Školní obědy.cz

9. srpen 2017 | 11.33 |

Projekt Obědy pro děti (OPD) pomáhá právě dětem ze sociálně slabých rodin. Od roku 2013 nakrmil už deset tisíc školáků.

Podle slov ředitelky organizace projekt za dobu své existence umožnil získat oběd deseti tisícům školáků. To se podařilo realizovat i díky tomu, že se prostřednictvím OPD za čtyři roky jeho existence vybralo více než 70 miliónů korun, které darovali manželé Tykačovi, dobrovolní dárci a zásadním způsobem na něj přispívá také Ministerstvo školství ČR, které se do projektu rovněž zapojilo a přispělo pro kalendářní rok 2016/2017 částkou 30 miliónů korun.

Na první pohled je problematika školních obědů relativně banální věc, ve skutečnosti ale může mít fatální vliv na psychický a sociální vývoj dítěte. Jak je známo, děti bez oběda nemají dostatek energie a chuť se učit. Co je ale horší, děti, které nechodí na školní obědy, mohou být v budoucnu společensky znevýhodněné.

Nevím jak vy, ale já si za celou dlouhletou pedagogickou praxi vzpomínám jen na dva případy dětí, kterým bychom měli pomoci při placení obědů. Prvňák Ivánek měl ještě tři mladší sourozence a díky mámě alkoholičce musel převzít velmi často povinnosti neschopné matky. Hanička a její o rok starší sestra trpěly nedostatkem všeho druhu - počínaje jídlem a  oblečením konče. Byly ignorovány spolužáky především kvůli velmi společensky založené mámě, která měla VŽDY na cigarety, ale nebyla schopna holčičkám ani vyprat.

Ivánek a Hanička by do projektu " Obědy za miliony" skutečně patřili a proto celý projekt zcela nezatracuji. Ne příliš přesvědčivě na mě však zapůsobil televizní šot, kde podle mého názoru nejhodnější pan režisér Troška pozval v rámci projektu na společný oběd dvě školačky. Dívenky mi v žádném případě nepřipomínaly pohublou Haničku s tmavými kruhy pod smutnýma hnědýma očima.....

V roce 2016 podpořil projekt celkem 5214 dětí, nejvíce z nich v Moravskoslezském kraji, nejméně pak na Vysočině.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře