První kroky do školy

16. srpen 2017 | 07.42 |

 Opět se dostáváme do období roku, kdy se většina předškolních dětí připravuje na své první dny ve škole. Právě nástupem do školní docházky se od základu změní život nejen dítěte samotného, ale taky jeho okolí a rodičů. Rodina se první dny a týdny bude muset naučit přizpůsobit novému harmonogramu, jak dennímu tak týdennímu.

Už bude strukturován úplně jinak, než jak tomu byl předškolák zvyklý; a také nastanou změny na týdenní bázi. Na víkend už bude školáček nahlížet zcela jinak, jakožto i na neděli, která bude "poskvrněna" přípravou na nový školní týden a včasnější přípravou na spánek, protože ráno se už opět vstává do školy. První školní dny však znamenají intenzivnější péči i na straně rodičů – jsou to právě oni, kteří jsou na jedné straně výrazně ovlivněni celou touto změnou, na straně druhé, jsou to ty správné osoby, které můžou školáčkovi první dny ve škole v mnohém ovlivnit a usnadnit tento přechod a životní změnu. V tomto období dítě potřebuje pocit bezpečí a ujištění, že se na vás jako na rodiče může obrátit a že ve vás má oporu.

Pozor však na přehnanou starost, která se může zvrtnout v druhý extrém – a to, když dítě bude školu shledávat jako "nebezpečné místo", kde je vydán napospas spolužákům a učitelům a vyvine se u něj strach ze školy, sociální fobie, a bude za vámi chodit s tím, že ho bolí bříško, zoubek apod., jen aby nemuselo jít do školy. Vyhýbání se škole by u dítěte mohlo posílit jeho strach, protože to bude jediný možný způsob, jak se vyhnout nepříjemným pocitům a strachu. Právě, aby se tomuto předešlo, je nevyhnutelné, aby škola a vše, co je s ní spojené, nebylo vykreslováno negativně. Naopak, nezapomínejte dítě chválit za každý nový a každý nejdrobnější úspěch.Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře