Půjde vaše dítě letos k zápisu?

26. únor 2017 | 13.11 |

Jakým činnostem bychom se měli věnovat před nástupem dítěte do základní školy? Důsledně se zaměřte na tyto priority - zda vaše dítě:

 • jasně vyslovuje
 • má velkou slovní zásobu a umí souvisle vyprávět 5-6 větami o rodině
 • dodržuje základy slušného chování (umí pozdravit, poděkovat, poprosit)
 • zvládá hygienické návyky (mytí rukou, používat kapesník)
 • je zvyklé na režim –  vstává, jí a usíná ve stejnou hodinu
 • klidně a pozorně naslouchá předčítání pohádek
 • společně zpívá písničky, říká básničky, komunikuje...
 • umí se soustředit na konkrétní úkol a nezabývá se vedlejšími činnostmi
 • je důsledné při dokončení započaté hry
 • umí po sobě vždy uklidit hračky, pravidelně pomáhá s drobnými domácími pracemi
 • při hře a na procházkách je všímavé, pozoruje změny okolo sebe
 • umí se samostatně oblékat, převléknout do cvičebního úboru, umí si zavazovat tkaničky
 • zná barvy, umí kreslit pastelkami, malovat vodovými barvami a stříhat nůžkami
 • zná své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů a členů rodiny
 • zvládá prostorovou orientaci (obrázková bludiště, pojmy nahoře/dole, vpředu/vzadu, vpravo/vlevo, uprostřed
 • umí vyhledávat rozdíly mezi zdánlivě stejnými obrázky
 • orientuje se mezi geometrickými tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník)

Jaké jsou projevy nezralosti? Nesoustředěnost, neklid, impulzivní, nebo naopak zdlouhavé projevy dítěte

Varovným signálem je i pokud je neobratné, zakřiknuté, nesamostatné, přecitlivělé, plačtivé, vzdorovité a pokud se neumí podřídit autoritě.

V letošním roce na rodiče i děti čeká řada povinností.  Pětiletí musí do školky a zápis do prvních tříd škol se přesouvá až na měsíc duben. Máte tak ještě dostatek času zaměřit se na priority, které vašemu dítěti usnadní první kontakt se základní školou.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře