Máte doma leváka?

19. únor 2017 | 14.04 |

Máte doma leváka?

Máte pocit, že vaše dítě bere věci častěji do levé ruky, více se otáčí doleva a že lépe reaguje na váš hlas zleva? To, že dítě používá levou ruku, ještě neznamená, že je levák. Levorukost se nedá určit ještě několik let po narození. Každé dítě prochází vývojem, kdy při různých činnostech střídá obě ruce, aby se nakonec zjistilo, která ruka je šikovnější a tedy dominantní. Výzkumy ukázaly, že dítě do čtyř let po několik týdnů upřednostňuje budˇ levou nebo pravou ruku.

   Definitivně se preference jedné ruky vyvine většinou do čtyř let věku dítěte a není vyjímkou, kdy se leváctví projeví v osmi letech dítěte. Po osmém roce by měla být preference levé či pravé ruky vyhraněna.

Testy laterality

Věrohodné a skutečné testy na levorukost by měl vždy provádět odborník. Testy trvají několik hodin a určují i dominanci další orgánů. Může se dojít i na zkříženou lateralitu, která může působit dítěti při školní výuce řadu problémů.

  Rodiče mohou své dítě při činnostech sledovat: Kterou rukou hází míčem? Kterou rukou bere pastelku, lžíci, kterou nohou se odráží na koloběžce,  nebo při výskoku? Kterou nohu strčí do nohavice u kalhot jako první, do kterého rukávu u mikiny dá ruku nejdříve?

Co způsobuje levorukost?

Vznik levorukosti úzce souvisí s rozdělením mozku na levou a pravou hemisféru. Levá ovládá pravou polovinu těla a pravá zase levou. I když jsou obě hemisféry vzájemně propojeny, u většiny lidí se vyvine jedna hemisféra více a stává se dominantní. Je levorukost dána geneticky? V některých rodinách se dá vysledovat po určité línii zvýšený počet leváků. Přesto se dvěma pravákům může levák narodit, ačkoliv žádného v rodině nemají. Levákem se člověk už narodí.

Na pomoc levákům už vyšli vstříc i výrobci školních pomůcek a domácích potřeb. Dnes už můžete sehnat cokoliv uzpůsobené pro potřeby leváků.

Levorucí lidé mají rozvinuté abstraktní myšlení a bývají výtvarně zdatní, tak své děti i v tomto směru podporujte!

                                      B.V.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře