Čtenářská gramotnost dnešních dětí

5. březen 2017 | 09.20 |

Až dvě třetiny žáků druhého stupně neumí téměř číst. Jak na to a co s tím?

Čtení je jeden z druhů řečové činnosti. Do vzniku a rozšíření internetu a dalších moderních forem komunikace, měly texty jasné hranice. Čtenářská gramotnost neznamená pouhé přečtení a porozumění textu, ale umět použít psané informace pro vlastní účely. Čtení tvoří základ pro následnou práci s textovými informacemi. Rozvíjení čtenářských dovedností by mělo být jedním z hlavních cílů celého vzdělávacího procesu.

Již v předškolním věku by si děti měly osvojovat předčtenářské dovednosti a návyky v podobě pokusů o zápis nebo čtení sdělení, vyplývající z napodobování dospělých. Z hlediska osvojování čtenářských dovedností má velký význam rodina, která hraje důležitou roli v životě dítěte od jeho narození až po vstup do školy. Vždyť čtení, nebo vyprávění pohádky na dobrou noc z oblíbené knížky, je jednou z forem, jak dětem vytvořit kladný vztah ke knize a vhodným výběrem je neustále motivovat i po vstupu do školy.

Škola má ve srovnání s podmínkami v rodině ztíženou situaci. Rozvoj mluvní a čtenářské gramotnosti vyžaduje hodně trpělivosti ze strany vyučujících, především na prvním stupni základní školy.Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře