Pozor na experimenty s drogou

6. březen 2017 | 11.23 |

Mezi dnešní mládeží a dospívajícími je experimentování s drogami poměrně častým "koníčkem"

Děti a mladí lidé jsou do určitého roku drogami ohrožení mnohem více, než dospělý člověk. Především se to týká jedinců, kteří mají problémy s uplatněním v kolektivu, jsou nejistí, chybí jim sebedůvěra a trpí úzkostí. Při experimentu zjistí, že mu droga pomáhá úzkosti se zbavit a taková zkušenost může vést k dalšímu užívání a ke ztrátě kontroly. Zkušenosti s užíváním drog jsou u teenagerů častější a v dnešní době se s drogou může setkat i vaše dítě. Uchránit svého potomka před návykovými látkami si určitě přejí všichni rodiče.

Proto je důležité, aby mělo dítě dostatek informací o škodlivosti návykových látek a rodiče by s ním měli otevřeně o problému diskutovat. Zatajování a zkreslování reality může být velmi nebezpečné.

Důležitá je prevence, aby dítě závislosti nepropadlo. Dítě by mělo mít  především dobré rodinné zázemí, dobře fungující vztahy v rodině, cítit se doceněné v kolektivu svých spolužáků. Významnou roli tvoří hodnotné zájmy a koníčky, které vyplní volný čas dítěte.

Někteří mladí lidé začínají experimentovat s drogou právě pro nezájem rodičů, důvodem  může být i to, že nedostali potřebnou lásku a pochopení. Zvolí formu revolty a drogu vyzkouší, protože chtějí na sebe upozornit. Pokud se takové dítě stane závislým, měli by se rodiče obrátit na odborníky. Měli by vyhledat pomoc hned na začátku, kdy se dá celá situace ještě zachránit.

Nestrkejme hlavu do písku, tím problém nezmizí, ale uvědomme si, že každé dítě je osobnost a  naši péči a pozornost zaslouží!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře