Bydlení dvou generací

28. květen 2017 | 11.14 | rubrika: Škola, děti

 Kromě pravidel bydlení je třeba také vhodného návrhu domu. Dobré dispoziční řešení domu bude velmi zásadním krokem ke spokojenému soužití. Funkčně vyřešený dvougenerační dům musí nabídnout maximum soukromí pro obě generace rodiny ve chvílích, kdy ho zrovna potřebují. Zároveň však musí poskytnout dostatečně veliký a komfortní prostory pro společné chvíle, jakými mohou být například nedělní rodinné obědy. Dispozice vám jednoduše musí umožnit žít život po svém, avšak blízko své rodiny.

V mnoha psychologických poradnách vypracovali přímo manuály na soužití generací. Problémy mezi dospělými dětmi a jejich stárnoucími rodiči, případně mezi snachami a tchýněmi.

Jak stanovit pravidla  
Každý, kdo se rozhodne žít v dospělosti pohromadě s více generacemi jedné rodiny, by si měl předem stanovit jasná pravidla.

Jedním z pravidel, které by lidé měli znát, je to, že manžel si nedorozumění vyříkává se svými rodiči a manželka se svými!!!

Kompromisy, nadhled a pevné nervy. To vše je třeba mít, pokud bydlí společně dvě či více generací. Pokud se rozhodnete pro bydlení s rodiči, vyvarujte se těchto chyb:

  • přístup do bytu starší generace přes schody
  • dětské pokoje nad bytem prarodičů
  • špatný akustický útlum mezi byty
  • vizuální kontakt mezi okny jednotlivých generací
  • míchání provozu jednotlivých generací – obě bytové jednotky musí mít možnost být samostatné a soběstačné
  • nerozdělení zahrady – rozdělení optické a nenásilné, nikoli dvoumetrovým plotem

Málo soukromí, často pod dozorem, neshody kvůli maličkostem. To jsou nejčastější věci, na které nadávají mladí lidé, kteří žijí ve společné domácnosti s rodiči. Na druhou stranu má však pro ně dvougenerační bydlení i své plusy. Vzájemně si pomohou, rozdělí domácí práce a pohlídají děti.

Rozhodně je dobré si takový krok dobře rozmyslet.

žádné komentáře | přidat komentář

Vysvědčení

15. květen 2017 | 07.54 | rubrika: Škola, děti

Konec školního roku se blíží a s ním i nutné zlo v podobě hodnotících číslic či slov na úřední listině. Jak se postavit k tomu, když váš potomek přinese špatné známky na vysvědčení?

Známky na vysvědčení přitom představují subjektivní pocit učitele a hodnocení na vysvědčení nemusí vždy odpovídat skutečným schopnostem a potenciálu dítěte.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 19x

Kam po maturitě?

9. květen 2017 | 11.58 | rubrika: Škola, děti

Úspěšně jste odmaturovali a první kolo přijímaček na vysokou školu vás z jakéhokoliv důvodu minulo? Zaměstnání není zdaleka jedinou cestou, která se teď před vámi otevírá. Můžete jít studovat jazyky, vyrazit dobrovolničit do zahraničí nebo zkusit přijímací zkoušky na poslední chvíli.

Nebo zvládnete přijímačky, dostanete

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 29x

Na co si dát pozor při výběru hračky

8. květen 2017 | 10.33 | rubrika: Škola, děti

 Panenky, autíčka, stavebnice – hračky poskytují dětem nejen zábavu, ale především jsou důležitou součástí rozvoje jejich dovedností a tvořivosti. Bohužel se každoročně objeví nemálo případů dětských úrazů způsobených právě při hraní.

Při nákupu hraček je třeba mít na paměti následující instrukce:

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 28x

Dětské zlozvyky

4. květen 2017 | 10.30 | rubrika: Škola, děti

Všichni je známe. Všichni nějaké máme. V dospělosti je rafinovaně skrýváme, uvědomujeme si jejich zdravotní či společenské důsledky. Děti do určitého věku netuší, co se smí a co je nevhodné, a tak jejich zlozvyky jsou více na očích. Snad každé druhé dítě si okusuje nehty, dloube se v nose, doslova "tyranizuje" své rodiče při usínání, zlobí u stolu... Jak na ně vyzrát? Chce

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 26x

Novinky pro předškoláky

2. květen 2017 | 11.59 | rubrika: Škola, děti

NOVINKY OD ŠKOLNĺHO ROKU 2017/2018:


Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání. 

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2017/2018 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8.2017 dovrší věk minimálně 5 let).

Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Změna termínu zápisu.

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2.května do 16. května.

žádné komentáře | přidat komentář

Rodičovské vzory ve výchově

30. duben 2017 | 12.56 | rubrika: Škola, děti

Rodičovský vztah jako vzor

Vzájemný vztah rodičů je také důležitým vzorem, pomocí něhož se děti učí, jak to v partnerství chodí. Dnes už

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 16x

Povinné předškolní vzdělávání

25. duben 2017 | 13.05 | rubrika: Škola, děti

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním

Novela zákoníku práce

20. duben 2017 | 07.36 | rubrika: Škola, děti

Novela zákoníku práce platná už od 1. července 2017

Nejpodstatnější změny:

  1. Garance návratu na původní práci a pracoviště po rodičovské dovolené.

  2. Aktuálně platí, že zaměstnavatel může zaměstnance jednostranně

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 7x

Generace Y

18. duben 2017 | 10.24 | rubrika: Škola, děti

Proč právě Generace Y?

Generace Y označuje všechny narozené v letech 1977 až 1994. Jedná se o první generaci, která již od útlého věku používá ICT technologie a jejich používání je pro ni samozřejmostí.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x